ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2024 GSEB SSC HSC Board Exam Time Table 2024

GSEB SSC HSC Time Table 2024: ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2024 જાહેર, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ – GSEB દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષાનું સમયપત્રક હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ વખતે ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા 11મી માર્ચ, 2024થી શરૂ થશે. જેમ જેમ દિવસો આગળ વધી રહ્યા છે તેમ તેમ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ પણ પરીક્ષાની તારીખ અંગે ઉત્સુકતા અનુભવી રહ્યા છે. ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ 2023, વર્ગ 10 અને 12 નું ટાઈમ ટેબલ 2024.

ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2024 જાહેર

પરીક્ષાનું નામધોરણ 10 અને 12 બોર્ડ પરીક્ષા 2024
બોર્ડનું નામગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક
શિક્ષણ સેકેન્ડરી એડયુકેશન બોર્ડ – GSEB
પોસ્ટ પ્રકારટાઈમ ટેબલ
પરીક્ષા તારીખ11 માર્ચ 2024
છેલ્લી તારીખ26 માર્ચ 2024
બસાઈટhttp://gseb.org

ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ 2024 જાહેર


ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ જાહેર

આ વખતે ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા 11 માર્ચ 2024થી શરૂ થશે અને છેલ્લું પેપર 26 માર્ચ 2024ના રોજ હશે. સરકારી માહિતી ટીમ ધોરણ 10 અને 12 ના તમામ વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા પાઠવે છે, સખત મહેનત કરો અને તમારા પરિવારને ગૌરવ અપાવો.

ધોરણ 10 અને વર્ગ 12 માર્ચ પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2024

  • ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષા 11 માર્ચથી 22 માર્ચ દરમિયાન લેવામાં આવશે.
  • ધોરણ 10 નો સમય પરીક્ષાના દિવસે સવારે રહેશે.
  • ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષાનો સમય બપોરનો રહેશે.

GSEB SSC 10 અને 12 ટાઈમ ટેબલ 2024 કેવી રીતે જોવું?

  • સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org ની મુલાકાત લો.
  • ‘GSEB SSC અને HSC પરીક્ષા સિલેબસ 2024’ લિંક પર ક્લિક કરો.
  • સ્ક્રીન પર PDF દેખાશે.

નવી શિક્ષણ નિતી પેપર સ્ટાઇલ

નવી શિક્ષણ નિતી 2020 ના અનુસંધાને બોર્ડ તરફથી ધોરણ 10 અને 12 માટે નવી પેપર સ્ટાઇલ નુ માળખુ જાહેર કરવામા આવ્યુ છે.

  • ધોરણ 10 મા પહેલા 20 % હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પુછાતા હતા તેને બદલે હવે 30 % હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પૂછાશે.
  • ધોરણ 10 મા પહેલા 80 % વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો પુછાતા હતા તેને બદલે હવે 70 % વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો પૂછાશે.
  • ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ મા પહેલા 20 % હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પુછાતા હતા તેને બદલે હવે 30 % હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પૂછાશે.
  • ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ મા પહેલા 80 % વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો પુછાતા હતા તેને બદલે હવે 70 % વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો પૂછાશે.

ધોરણ 10 પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2024 / SSC Exam Time Table 2024

પરીક્ષા સમય : 10:00 AM થી 13:15 PM

તારીખ / વારવિષય કોડ
11-03-2024 (સોમવાર)ગુજરાતી (પ્રથમ ભષા) – 01
હિન્દી (પ્રથમ ભષા) – 02
મરાઠી (પ્રથમ ભષા) – 03
અંગ્રેજી (પ્રથમ ભષા) – 04
ઉર્દુ (પ્રથમ ભષા) – 05
સિંધી (પ્રથમ ભષા) – 06
તામિલ (પ્રથમ ભષા) – 07
તેલગુ (પ્રથમ ભષા) – 08
ઉડિયા (પ્રથમ ભષા) – 09
13-03-2024 (બુધવાર)સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત – 12
13-03-2024 (બુધવાર)બેઝીક ગણિત – 18
15-03-2024 (શુક્રવાર)સામાજિક વિજ્ઞાન – 10
18-03-2024 (સોમવાર)વિજ્ઞાન – 11
20-03-2024 (બુધવાર)અંગ્રેજી (દ્વિતીય ભષા) – 16
21-03-2024 (ગુરુવાર)ગુજરાતી (દ્વિતીય ભષા) – 13
22-03-2024 (શુક્રવાર)હિન્દી (દ્વિતીય ભષા) – 14
સિંધી (દ્વિતીય ભષા) – 15
સંસ્કૃત (દ્વિતીય ભષા) – 17
ફારસી (દ્વિતીય ભષા) – 19
અરબી (દ્વિતીય ભષા) – 20
ઉર્દુ (દ્વિતીય ભષા) – 21
વોકેશનલ કોર્ષ (41, 42, 43, 44, 49, 50, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90)

ધોરણ 12 પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2024 / HSC Exam Time Table 2024

સામાન્ય પ્રવાહ અને ઉ.ઉ.બુ. પ્રવાહનો કાર્યક્રમ

તારીખ / વારસમય 10:30 AM થી 1:45 PMસમય 3:00 AM થી 6:15 PM
11-03-2024 (સોમવાર)સહકાર પંચાયતનામનાં મૂળતત્વો
12-03-2024 (મંગળવાર)ભૂગોળસેક્રેટરિયલ પ્રેક્ટીસ અને વાણિજ્ય પત્રવ્યવહાર
13-03-2024 (બુધવાર)અર્થશાસ્ત્ર
14-03-2024 (ગુરુવાર)ઈતિહાસઆંકડાશાસ્ત્ર
15-03-2024 (શુક્રવાર)મનોવિજ્ઞાન
16-03-2024 (શનિવાર)કૃષિ વિદ્યા
ગૃહજીવન વિદ્યા
વસ્ત્ર વિદ્યા
પશુપાલન અને ડેરી વિજ્ઞાન
વનવિદ્યા અને વન ઔષધી વિદ્યા
તત્વજ્ઞાન
18-03-2024 (સોમવાર)સામાજિક વિજ્ઞાનવાણિજ્ય વ્યવસ્થા
19-03-2024 (મંગળવાર)સંગીત સૈધ્ધાંતિકગુજરાતી (દ્વિતીય ભાષા)
અંગ્રેજી (દ્વિતીય ભાષા)
20-03-2024 (બુધવાર)ગુજરાતી (પ્રથમ ભષા)
હિન્દી (પ્રથમ ભષા)
મરાઠી (પ્રથમ ભષા)
ઉર્દુ (પ્રથમ ભષા)
સિંધી (પ્રથમ ભષા)
અંગ્રેજી (પ્રથમ ભષા)
તામિલ (પ્રથમ ભષા)
21-03-2024 (ગુરુવાર)હિન્દી (દ્વિતીય ભાષા)
22-03-2024 (શુક્રવાર)ચિત્રકામ સૈધ્ધાંતિક
ચિત્રકામ પ્રાયોગિક
હેલ્થકેર
રીટેઈલ
બ્યુટી એન્ડ વેલનેશ
એગ્રીકલ્ચર
અપેરલ એન્ડ મેડએપ હોમ ફર્નિશિંગ
ઓટોમોટીવ
ઇલેક્ટ્રોનીક્સ એન્ડ હાર્ડવેર
ટુરીઝમ એન્ડ હોસ્પિટાલિટી
કમ્પ્યુટર પરિચય
23-03-2024 (શનિવાર)સંસ્કૃત
ફારસી
અરબી
પ્રાકૃત
26-03-2024 (મંગળવાર)રાજ્યશાસ્ત્રસમાજશાસ્ત્ર

ધોરણ 10 અને 12 ટાઈમ ટેબલ 2024

ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ ડાઉનલોડ કરો
હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

Post a Comment

0 Comments