Maru Gujarat

રોજગારી આપનાર ખુદ રોજગારની શોધમાં..

ગુજરાત સરકારની રોજગાર કચેરીઓમાં ઘણા સમયથી  ૧૧ માસના કરાર આધારિત કર્મચારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે છે તેમજ નિમણૂક થયા બાદ તેને કરાર …

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 , અરજી કરો @ojas.gujarat.gov.in

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 : ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી કરવા માટે માત્ર ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવ…

આયુષ્માન ભારત યોજના

આયુષ્માન ભારત યોજના વિશે માહિતી | આયુષ્માન કાર્ડ (Ayushman Bharat Yojana in Gujarati) યોજના નું નામ પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજ…

કાચા મંડપ સહાય યોજના

કાચા મંડપ સહાય યોજના આવી રચના બનવા માટે ખેડૂતોને વાંસના બમ્બુનો ખુબજ મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે. આથી સામાન્ય આર્થિત સ…

Load More
That is All