કેન્દ્રીય વિધાલય સંગઠન દ્વારા 13000 જગ્યાઓ માટે ભરતી


 KVS ભરતી 2022 : કેન્દ્રીય સંગઠન શાળા (KVS) દ્વારા PGT-TGT દ્વારા અન્ય પોસ્ટ્સ માટે લૉસ્ટ નોટિફિકેશન ચાલુ રાખવામાં આવ્યું છે. KVS કુલ 13404 મુજબ નોટિફિકેશન લખો. આ ભરતી માટે ઑફિશિયલ નોટિફિકેશન 5 ડિસેમ્બર 2022 ચાલુ રહેશે. તમારી ઑફિશિયલ વેબસાઇટ @kvsangathan.nic.in દ્વારા ઑનલાઇન એપ્લિકેશન માટે 26.12.2022 સુધી ઈચ્છુક અને યોગ્યવાર KVS ભરતી 2022 કરી શકો છો.

KVS ભરતી 2022

નીચે અમે તમારી સાથે KVS ની આ સૂચના સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી રહ્યા છીએ, જેને વાંચીને તમે આ સૂચના સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી સમજી શકો છો અને તેના માટે અરજી કરી શકો છો. KVS ની આ ભરતી પોસ્ટમાં તમે જાણશો કે,

 • કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સંગઠન કઈ જગ્યાઓ પર ભરતી કરે છે?
 • આ KVS ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે?
 • કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સંગઠનની આ જગ્યાઓ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?
કેન્દ્રીય વિધાલય સંગઠન દ્વારા 13000 જગ્યાઓ માટે ભરતી


KVS ભરતી 2022 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામકેન્દ્રીય વિધાલય સંગઠન (KVS)
પોસ્ટPGT-TGT અન્ય
કુલ જગ્યાઓ13404
અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થયા તારીખ05.12.2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ02.01.2023
અરજી મોડઓનલાઈન
નોકરી સ્થળભારતમાં ગમે ત્યાં
નોકરીનો પ્રકારસરકારી

પોસ્ટ

વેકેંસિયોનું નામપદોની સંખ્યા
મદદનીશ કમિશનર52
આચાર્યશ્રી239
ઉપ આચાર્ય203
પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ટીચર (PGT)1409
પ્રશિક્ષિત સ્નાતક શિક્ષક (TGT)3176
પ્રાથમિક શિક્ષક (PRT)6414
PRT (સંગીત)303
ગ્રંથપાલ355
નાણા અધિકારી6
મદદનીશ ઈજનેર (સિવિલ)2
મદદનીશ વિભાગ અધિકારી (ASO)156
વરિષ્ઠ સચિવાલય સહાયક (યુડીસી)322
જુનિયર સચિવાલય સહાયક (LDC)702
હિન્દી અનુવાદક11
સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-II54
કુલ 13404

શૈક્ષણિક લાયકાત

વેકેંસિયોનું નામશૈક્ષણિક યોગ્યતા
મદદનીશ કમિશનરPG + B.Ed + Relevant Exp.
આચાર્યશ્રીPG + B.Ed + Relevant Exp.
ઉપ આચાર્યPG + B.Ed + Relevant Exp.
પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ટીચર (PGT)સંબંધિત વિષયમાં પીજી + બી.એડ
પ્રશિક્ષિત સ્નાતક શિક્ષક (TGT)સ્નાતક + B.Ed + CTET
પ્રાથમિક શિક્ષક (PRT)12મું પાસ  + D.Ed/ JBT/ B.Ed + CTET
PRT (સંગીત)12મું પાસ + ડી.એડ (સંગીત)
ગ્રંથપાલલિબમાં ડિગ્રી/ડિપ્લોમા વિજ્ઞાન
નાણા અધિકારીB.Com/ M.Com/ CA/ MBA
મદદનીશ ઈજનેર (સિવિલ)સિવિલ એન્જી.માં બી.ટેક.
મદદનીશ વિભાગ અધિકારી (ASO)સ્નાતક
વરિષ્ઠ સચિવાલય સહાયક (યુડીસી)સ્નાતક
જુનિયર સચિવાલય સહાયક (LDC)12મું પાસ + ટાઈપિંગ
હિન્દી અનુવાદકહિન્દી/અંગ્રેજીમાં પીજી
સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-II12મું પાસ + સ્ટેનો

ઉમર મર્યાદા

 • મહત્તમ વય મર્યાદા : 40 વર્ષ

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સંગઠન પસંદગી પ્રક્રિયામાં નીચેના તબક્કાઓનો સમાવેશ થશે.
  • લેખિત કસોટી (કોમ્પ્યુટર આધારિત કસોટી)
  • કૌશલ્ય કસોટી (જો પોસ્ટ માટે જરૂરી હોય તો)
  • ઈન્ટરવ્યુ
  • દસ્તાવેજ ચકાસણી
  • તબીબી તપાસ

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • KVS માં ટીચિંગ/નોન ટીચિંગ પોસ્ટ્સની ભરતી માટે અરજી કરવા માટે નીચે આપેલા સરળ સ્ટેપ્સને અનુસરો.
 • સૌ પ્રથમ, તમારી યોગ્યતા માટે સત્તાવાર સૂચના તપાસો
 • નીચે આપેલ ઓનલાઈન એપ્લાય લિંક @www.kvsangathan.nic.in પર ક્લિક કરો.
 • તે પછી “KVS ભરતી” ની સૂચના દેખાશે, તેને ખોલો.
 • સૂચનાને ધ્યાનથી વાંચો અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પૂછવામાં આવેલી તમામ માહિતી ભરો.
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
 • છેલ્લે તમારી ઓનલાઈન અરજી કન્ફર્મ કરો અને અરજી ફોર્મ પ્રિન્ટ કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ : 05.12.2022
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 26.12.2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

વિગતવાર માહિતી Link 1 | Link 2
ઓનલાઈન અરજી કરો Click Here
તારીખ લંબાવવામાં આવી : Click Here

Important : Please Always Check And Confirm The Above Details With The Official Website And Advertisement Notification.

Post a Comment

0 Comments